2004/01/19

Informo pri Azia Kongreso preparado en Nepalo

Mi dissendis tiun cxi informon pri LLK-kunveno la 19an de januaro 2004 per la retposxta grupo "nepalesperanto".


Estimataj,
Memroj de LKK de la 4a Azia Kongreso de Esperanto okazis dimanc'e (18/01/2004).
Le membroj parolis pri:
1. kongresejo
2. log'ejo
3. emlembo
4. elspezo
La LKKanoj longe diskutis pri la tau`ga kongresejo por la partoprenantoj de AK.
Estas diversaj hoteloj kaun variaj kotizoj. Luksaj kongresejoj etas tro multe kostaj kaj aliaj havas problemojn. Oni poste pensis ke ni arang'u tutan programon je iu hotelo. La halo kostos malmulte se c'iuj partoprenantoj mang'os en tiu hotelo. Oni poste sugestis sin ke ili kolektu nomojn de la hoteloj kaj mem
vizitu por sciu kiu hotelo kostas kiom por kvin taga programo. Kaj ankau oni pensis arang'i mang'aj'on en la kotizo de la kongreso.

Oni poste diskutis se eblos, ni okazigu la kongreson en tiu hotelo kie la partoprenantoj ankau povos log'i. Sed diversaj partoprenatntoj eble volus log'i je malmultkostaj log'ejoj. Do arang'i log'adon de la tuta
partoprentantaro en la sama hotelo ankau ne estas praktike bona.

S-ro Bharat Kumar Ghimire desegnis novan emlembo de AK post kiam la membroj decidis ne uzi la emblembon desegnitan de S-ro Razen Manandhar. Oni daure devis diskuti pri g'i ankau. 


Mono bezonis por labori je unuaj pas'oj por la propogando kaj aliaj aferoj de AK. Oni diskutis pri ebleco lui monon de KAEM. Nespalo jam decidid prunte doni Rs 50,000 al la LKK.

Do, la LKK kunveno ne povis atingi al ia nova decido dum la kunveno. Venis c' e homoj -- Sri Prasad, Mukunda, Poshraj, Lila, Bharat Dhruba kaj Razen.
Sincere,
Razeno
(PS: Estas nur neformala informo de la LKK)

No comments: