2011/06/30

Tago de Socia Komunikiloj

De centoj da jaroj, la komunikiloj estis regitaj de industrialistoj. Oni devis kredi kion diris, skribis, montris la radioj, televidoj kaj jxurnaloj. Nun ne plu estas la tagoj tiaj.
Cxiu civitanoj havas komunikilojn en sia mano kiun li povas uzi por montri la veron (laux siaj okuloj, oreloj) al la mondo. Nu. Ni cxiuj povas labori por la socio, mondo por dissendi la infromon sen depende de industrialistoj, kiuj gajnas monon (aux politikan povon) per iliaj komunikiloj.

Ni kune laboru por dissendi informon pri niaj sxatoj, pri sxatoj de niaj legantoj, auxskultantoj kaj vidantoj. Vero estu multflanka kaj via dissendo de informo estu unu el tiuj.
=
Homoj akiras informojn, edukadon, novaĵojn kaj aliaj donitaĵoj de elektronikaj amaskomunikiloj kaj preskomunikiloj. Sociaj retservoj estas diferencas de industria aŭ tradiciajamaskomunikiloj, kiel ĵurnaloj, televido, kaj filmo. Ili estas relative malaltekosta kaj alirebla ebligi, ke iu (eĉ privataj individuoj) al eldon aŭ aliro informoj, kompare kun industriajamaskomunikiloj, kiu ĝenerale bezonas gravajn rimedojn al eldon informoj. Unu karakterizaĵo komuna al ambaŭ sociaj retservoj kaj industriaj amaskomunikiloj estas la kapablo atingimalgrandan aŭ grandaj spektantaroj; ekzemple, aŭ blogaĵ aŭ televida spektaklo majo ating ne homoj aŭ milionoj da homoj. Iom de la nemoveblaĵoj ke helpo priparolas la diferencojninter sociaj retservoj kaj industriaj amaskomunikiloj estas: Ating - ambaŭ industria kaj sociaj retservoj teknologioj proviz skalo kaj estas kapabl atinganta tutmonda spektantaro.Industriaj amaskomunikiloj, tamen, tipe uzi centralizitan kadron por organizaĵo, produktado, kaj disvastigo, sed sociaj retservoj estas laŭ sia propra naturo pli malcentralizita, malplihierarkian, kaj disting de multoblaj punktoj de produktado kaj ilo. Alirebleco - la rimedo de produktado por industriaj amaskomunikiloj estas tipe registaro kaj/aŭ private posed;sociaj retservoj iloj estas ĝenerale havebla al la publika ĉe apenaŭ kosto. Afabligo - industriaj amaskomunikiloj produktado tipe bezonas specialecajn kapablojn kaj trejnado. Male,plej sociaj retservoj produktado ne postuli estitan specialiston kapablojn kaj trejnado, aŭ bezonas sole modestan reinterpreton de ekzistantaj kapabloj; teorie, iu kun aliro povasfunkcii la rimedon de sociaj retservoj produktado. Immediacy - la malfruiĝo inter komunikadoj produktita de industriaj amaskomunikiloj povas esti longaj (tagoj, semajnoj, aŭ ... eĉmonatoj) kompare kun sociaj retservoj (kiu povas esti kapabl preskaŭ tujaj respondoj; nur la partoprenantoj determin iu prokrasto de respondo). Tamen, kiel industriajamaskomunikiloj komencas adoptantajn flankojn de produktado normale asociiĝ kun sociaj retservoj iloj, ĉi tiu ĉefaĵo eble ne pruvi apartan post iom da tempo. Konstanteco -industriaj amaskomunikiloj, iam kre, ne povas est ŝanĝita (iam revuo artikolo estas pres kaj distribu ŝanĝoj ne povas est farita por ..i tiu sama artikolo) dum kontraste sociaj retservoj povas esti ŝanĝita preskaŭ tuj de rimarkoj aŭ redakt. Komunumo amaskomunikiloj konsistigas interesan hibridon de industria kaj sociaj retservoj. Kvankamkomunumoposed, iuj komunumo radioriceviloj, TELEVIDO kaj ĵurnaloj estas kiun estr profesiuloj kaj iuj de amatoroj. Ili uzas ambaŭ socia kaj industriaj amaskomunikiloj kadroj. (tradukita auxtomate de:

People obtain information, education, news and other data from electronic media and print media. Social media are distinct from industrial or traditional media, such as newspapers, television, and film. They are relatively inexpensive and accessible to enable anyone (even private individuals) to publish or access information, compared to industrial media, which generally require significant resources to publish information. One characteristic shared by both social media and industrial media is the capability to reach small or large audiences; for example, either a blog post or a television show may reach no people or millions of people. Some of the properties that help describe the differences between social media and industrial media are: Reach - both industrial and social media technologies provide scale and are capable of reaching a global audience. Industrial media, however, typically use a centralized framework for organization, production, and dissemination, whereas social media are by their very nature more decentralized, less hierarchical, and distinguished by multiple points of production and utility. Accessibility - the means of production for industrial media are typically government and/or privately owned; social media tools are generally available to the public at little or no cost. Usability - industrial media production typically requires specialized skills and training. Conversely, most social media production does not require specialized skills and training, or requires only modest reinterpretation of existing skills; in theory, anyone with access can operate the means of social media production. Immediacy - the time lag between communications produced by industrial media can be long (days, weeks, or even months) compared to social media (which can be capable of virtually instantaneous responses; only the participants determine any delay in response). However, as industrial media begin adopting aspects of production normally associated with social media tools, this feature may not prove distinctive over time. Permanence - industrial media, once created, cannot be altered (once a magazine article is printed and distributed changes cannot be made to that same article) whereas social media can be altered almost instantaneously by comments or editing. Community media constitute an interesting hybrid of industrial and social media. Though community-owned, some community radios, TV and newspapers are run by professionals and some by amateurs. They use both social and industrial media frameworks.


2011/06/23

NEspA eldonis Templo-n

Marde okazis inauxguro de la bulteno "Templo". Gxi estas la bulteno de NEJO kaj gxin cxi foje eldonis NEspA. Gxi havis artikolojn pri memorajxo de forpasintaj samideanoj Apsana Giri kaj Keshav Ram Joshi (kaj alia persono kiun mi neniam vidis).

NEspA decidis gxin eldoni gxin en aprilo 2010. Kaj nun post 14 monatoj gxi finfine aperis.

Gxi havis artikolojn, poemojn pri Apsana kaj Keshav Ram kaj ankaux pri aliaj gxenerajaj informoj pri Nepalo. Kaj ankaux estis memorajxoj el Renato Corsetti, Ursula Koelsch, Franciska Reisel, Jacob Nordfalk kaj aliaj.

Mi devis estis malfrua. Mi renkontis Filipon kaj Maja-n sur ls strato. Estis nur nekonata viro, Punya, Mukunda, Bharat, Krishna kaj Harkha.

Bharat diris ke nekredeble multaj homoj venis. Jes mi vidis nomojn de cxirkaux 30 homoj. Oni poste kalkulos cxu ili venis por la libro aux por la mangxo.

Ili donis al mi mangxajxon kaj ankaux viskion. Dume, Bharat invitis al Subhas kaj li ankaux venis.

=
En la sama tago okazis io en mia oficejo.

Altranga oficisto Ishwar Parajuli de Plej Alta Tribunalo dungis 11 jaran knabinon por labori en hejmo - por purigi domon, lavi potojn ktp. Tio estas kontraux legxa.Kaj lia patro, 72 jara malsanulo, exploiatis sxin sekse!

Ni savis sxin el la domo kaj sendis al alia loko kie ni metas tiajn suferantajn knabinojn.
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/06/21/nation/mockery-of-law-protector-turns-predator-minor-rescued-from-sc-officials-house/223127.html

=

Mi ankoraux atendas telefonfoko el la ambasadorejo!!! Mi jam pagis monon por la bileto kaj oni ne certas kiam mi ricevos la vizon. Rstas aro da preparado pro fari post ricevo de la vizo. Cxu oni komprenas nin.

2011/06/19

Sundari Mika volas kanti Esperante!


Interese estas ke japana kantistino, "Sundari Mika" vola kanti Esperanto-kanton por diskonigi Nepalon en Japanio.

Ŝi de pli ol 10 jaroj vivas en Nepalo, lernante kaj kantante nepalajn kantojn.  Ŝin en Nepalo konas amantoj kaj koservantoj de tradiciaj nepalaj kantoj, en divesaj nepalaj lingvoj.

Ŝi nun volas kanti Esperanto-kantojn laŭ nepalaj melodioj en Japanio. Tiel ŝi volas konigi Esperanton al amantoj de nepala muziko en Japanio.

Ŝi konatiĝis al Esperanto dank' al japana amikino Viola. Ŝi diris al Mika ke ŝi povus pli bone disvastigi ŝian talenton per Esperanto kaj ankaxu disvastigi Esperanton per ŝia talento. Do ŝi konatiĝis kun nia internacia lingvo kaj ŝi decidis lerni ĝin por disvastigo de Esperanto per ŝia arto.

Hieraŭ (2011-05-18), kiel planite, ŝi vizitis al NEspA kaj montris ŝian deziron. Ni ĉiuj gratulis ŝin kaj bondeziris al ŝia plena sukceso. La membroj ĝojis vidi ŝin ĉar ŝi estas konata nomo inter ni.

Post la kunveno, ni kune revenis al mia hejmo kaj mi prunte donis al ŝi lerno libron kiun mi havas.

Antaŭ kelkaj tagoj mi renkontis ŝin apud ŝia lernejo en Katmando. Ŝi diris ke ŝi havas planon kanti tradiciajn kantojn en Esperanto dum ŝia venonta koncerto en Japanio! Bonege!!

Mi jam promesis traduki kelkaj kantojn de mia gepatra lingvo en Esperanto.
Dume ŝi lerandos Esperanton. La simpleco kaj utileco de Esperanto plaĉas al ŝi. Mi iomote gvidas ŝin kiam ŝi mem bone lernas la lingvon.

En aprolo la 24an, Viola skribis al mi ke Mika volas lerni Esperanton en Katmando. Mi ĝoje respondis ke mi volonte helpos ŝin.

Sundari prezentis ŝian kantadon la 26an de februaro 2011. Jen mia blogo pri la programo : http://razeno.blogspot.com/2011/02/koncerto-de-sundari-mika.html

Se vi volas legi pli pri Sundari : http://www.mars.dti.ne.jp/~mica-har/purnima/
===
En NespA oficiejo, estis Bharat kaj du novuloj kiam mi kaj Mika eniris. Poste venis Poshraj, Narendra, Parasar.

Bharat diris ke ni okazigos programon marde vespere por publikigi la bultenon "Templo", kiun ni decidis eldoni je nomoj de forpasintaj samideanoj.

Sed, li rekte diris ke li ne okazigos nacian kongreson de NespA antaŭ ol nia partopreno en UK. La kongreso devis okazi en novembro de pasinta jaro. Iel, mi ne estas feliĉa ke reprezentos NespAn la kontraŭleĝa komitato de NespA.

Ŝi kantas en kelkaj lingvoj de Nepalo kaj ŝi jam eldonis albumon en
Nepali lingvo.
Se vi volas legi detale pri ŝi, jen :     

2011/06/16

Miaj vizitantoj

Karaj gelegantoj,
Hodiaux mi volas iomete paroli pri miaj legantoj.
Mi trovis ke 3,589 homoj vizitis al mia blogo en 387 tagoj (de Majo2a, 2010 gxis Majo 22a, 2011). Tio estas 9.27 homoj en tago!

Mi opinias ke tio ests suficxe granda nombro de legantoj. Mi ne multe laboras por gxi. Mi simple verkas kiam ajn mi volas aux havas tempon kaj interretan ligon. Tamen mi gxojas ke multaj homoj vizitas min regule. Kvankam ili ne metas rektajn komentojn, ili ja amas min kaj zorgas pri mia laboro.

Jen kelkaj bildoj elsxutitaj el la komputilo por montri la kalkulon:

2011/06/14

Ni lasis niajn pasportojn kaj biletojn cxe al ambasadorejo

Hodiaux tagmeze ni cxiuj (krom Alinka) lasis niajn pasoprtojn kaj flugbiletojn cxe la oficisto de la dana ambasadorejo. Li diris ke oni informos ni pri nia stato venonta semajne.

Ni estos en tri grupoj: unua grupo estos de Indu, Bharat, Navaraj kaj Parasar, dua grupo estos mi kaj Nabin kaj la tria grupo estos sole Alinka. Iel ni cxiuj estos en la kongresejo.

Ni cxiuj estas felicxaj ke ni ricevos vizon baldaux.

2011/06/13

Mi ĵus aĉetis la flugbileton!

Jen mi havas novaĵon. Mi ĵus aĉetis la flugbileton por vojagxi al Danio!!!!!! Mi flugos la 19an de julio kaj reflugos la 11an de aŭgusto. Ĝi kostis nekredeble multe. Mi scias, 22 tagoj ja estas tre longa vojaĝo. Nabin estos kun mi dum la flugo. Verŝajne, Navaraj ankaŭ estos kune. Mi jam ne scias kiuj jam aĉetis bileton kaj kiuj ankoraŭ ne.

Morgaŭ matene ni ĉiuj iros al la ambasadorejo kun la flugbileto kaj ni ricevos la vizon. Tiel diris Bharat. Kaj okazos katastrofo se ni ne ricevos la vizon ĉar la bileto ne estas re-pagebla!!!!!

Jam ne estas ĉio certa, sed ŝajne mi vojaĝos al Germanio la 2an da aŭgusto kaj ĝuos etoson kaj vivstilon kun miaj amantaj amikoj. 

Plani por sep homoj ne estas ĉiam facila. Kaj tio estas pli malfacila kiam homoj aŭ ne venas dum la kunveno aŭ ne diras sian planon dum la kunvenoj. Mi timas sekreton. Mi nur scias ke Bharat vojaĝos frue ĉar li devas partoreni en la IEI kaj Navaraj revenos frue ĉar li havas ekzamenon. Mi ĉial estas feliĉa ke ni, sep el Nepalo, partoprenos en la eŭropa UK por la unua fojo. Dank' al ĉiuj.

2011/06/08

Por biletoj kaj ukrania vizo

La 5an de junio nia ĝenerala sekretario sendis al ni mesaĝon ke ni ĉiuj ricevos la vizon kaj ni aĉentinte biletojn ni iros al la ambasadorejo por ricevi la vizon.

Mi esperis ke NEspA serĉos bileton por ni, por ke ni aĉtos bileton por la sama aviadilo. Verŝajne, tiel la kosto pli malmulltiĝos.

Intertempe ne venis ian ajn informon de iu ajn partoprenonto krom Nabin. Mi hieraŭ vespere telefonis al Bharat kaj li diris ke ni povas aĉeti bileton laŭvole kaj ni iros al la ambasadorejo markrede. Do. Estos stulta atendi ke NEspA faros ion por aĉeti unuopan bileton. Mi devas pensi pri mia bileto nun.

Pri IJK. Mi skribis retleteron al la konsuleto de Ukranio en Katmando sed ne venis respondo.

Nu. La problemo estas tia ke sen dana vizo, estos malfacila ricevi ukrajnan vizon. Kaj por ricevi danan vizon, mi devas unu aĉeti bileton al Kopenhago. Tio signifas ke mi ne povos aĉeti rektan bileton al Kievo. Do?

Eble mi devas nuligi mian planon partopreni en la IJK. Estas tiel malfacile mortigi revon...


2011/06/05

Mi esperas

Mi multe esperis ke venos voko vendrede. Sed nenio okazis.
Hieraŭ, sabate (2011 junio 4a), mi estis ĉe NEspA. Estis Bharat, Indu, Parasar kaj mi inter vizo-petantoj. Neniu sciis ĉu ni certe ricevos la vizon. Sed ni esperis.

Dume, ni planis ankaŭ partopreni en la IJK, en Ukraino . Por tio ni devas peti vizon (en Delhio, ĉar ne estas ukraina ambasadorejo en Katmando). Mi kredas ke se ni intertempe ricevos la danan vizon, ne estos malfacila ricevi al ukrajnana vizon.

Estis ankaŭ Himlal, kiu nun montras intereson viziti al UK. Li tamen volas peti vizon de Francio aŭ Germanio por iri al danio.

Kaj, almenaŭ mi planan viziti al Germanio psot la kongreso.

Mi multe esperas ke post tiom da skandalo, ĥaoso kaj elspezo de mono, mi sukcesos gustimi Eŭropon.

Dum la kunveno, mi moke petis al Himlal veni al Katmando por okazigi la NespA kongreson, ĉar ĝi devis okazi en pasinta novembro sed nunaj regantoj ne havas intereson. Nek Bharat nek Indu diris ion ajn pri
tio.

Mi proponis ke ni devas nun plani por okazigi IJKon en Katmando. Ni multe revis sed ne serioze diskutis.

Do, mi esperas ke eble morgaŭ aŭ post morgaŭ ricevos mesaĝon de la ambasadorejo.

2011/06/03

Venis bona novajxo

Venis hieraux posttagemeze infomo el Danio. Ilena skribis ke sxi ricevis informon ke ni chiuj 7 ricevos la vizon hodiaux la 3an de junio. Ho dio! Mia koro batas. Nun estas 10.23 atm sed ankraux ne venis telefonvoko......Mi atendas.