2011/05/27

Mia deziro

Hieraŭ vespere estis kunveno ĉe Thamelo. Venis nur Bharat. Indu kaj Navaraj. Mi esperis ke ni diskutos pri bonaj kaj malbonaj flankon de vizo-peto. Neniu diskuto okazis. Ni nur trinkis kaj manĝis.

Mi ne povas diri ion ajn al almozpetantojn. Mi ne povas kredi/kompreni kial ili tiel volas sinmortigi por la dana vizo. Eble pro tio la danoj ne volas helpi nin.

Persone, mi  ne volas viziti Danion. Ne temas pri manko de papero. Sed temas pri rigida respondo de la dana ambasadorejo kaj "politika" helpemo de LKK. Nun estas pruvita ke la oficiala invitletero de LKK de Danio ne estas sufiĉa por ricevi vizon de Danio. UK estas la programo de UEA kaj LKK. Do ili devas zorgi pri la invititoj. Se iu invitito ne povas ricevi vizon, ili devas aŭ klopodi havigi lin/ŝin vizon aŭ peti pardonon. Nenio okazas. La konataj danoj diras ke ili "volas renkonti min en Kopenhago" sed ne estas preta sendi al mi tiujn dokumentojn kiujn ilia ambasadorejo ĉi tie postulas. Iu eĉ ne volas "implikiĝi". Do kial vi vizitu al Danio se la danaj samideanoj ne volas?

Dank' al mia kara eŭrupa samideano, ŝi estas preta ganrantii por mi. Ŝi sendos al ni la leteron baldaŭ. Per tio mi eble ricevos vizon. Sed tio ne devas esti tiel. Per persona invitletero de ŝi, mi iam ajn povas viziti al Eŭropo. Sed mi volis partopreni en la UK (loko ne gravas).

Mi nur zorgas pri kiel utiliĝi la monon jam elspezita je hotelo mendado. Se eblos ke iu vere utiligu ĝin, mi estos tre feliĉa (ĉu iu havas resondon?).

Jen mia deziro:

1. Mi ne petos vizon al Danio. Mi jam havis sufiĉe multe da sperto. Mi ne estas teda aŭ kolera sed saĝa.

2. Mi proponas ke neniu nepalano petu vizon al Danio. Tio eble donos ideon al UEA ke ĝia kongreso-karto kaj invitletero de LKK ne estas sufiĉa por venigi esperantistojn al UK el malriĉaj landoj.

3. Mi proponas al nepalanoj ke ni kune preparu sin kaj atendu por partopreno en la UK en Vjetnamio.

4. En estonteco, mi vojaĝu al Francio aŭ Germanio, kie vivas pli gastemaj samideanoj kaj ili estas preta inviti min. Tiam mi aĉetos bileton malmultekostan kaj mi pli detale vidos Eŭropon.

5. Se mi ne sukcesos vojaĝi al Francio, mi certe povos volaĝi al Vjetnamio.

Sed sed sed. Mi diris ke estas nur plano, ne decido. Mi findecidos nur laŭ la deziro de mia exuropoa amikino, kiu tre volas ke mi partorenu en tiu ĉi UK. Restas tri tagoj. Se mi irus al la ambasadorejo, mi irus nur marde.

No comments: