2010/06/06

Sekreta UEA Komitato-obervanto de Nepalo estas

Venis Philip, Bharat, Parasar, Narendra, Poshsraj, Nabin Subedi, Himlal, Nabin Shrestha (kaj mi) hieraŭ (2010.06.05) ĉe NEspA oficejo. Estis eksterordinara ĉar mi vidis ankaŭ al Himlal, kiu estas estrarano de NEspA sed vivas en Pokhara.

Mi volis paroli pri temo de deligego de d-ro Keshav Ram Joshi kun Philip. Mi serĉis en la jarlibro, kuŝanta sur la tablo. Ĝi estis de 2009 kaj ĝi jam ne havis lian nomon. Ni vidis nomon de Mukunda Pathik kiel la ĉefdelegito. Mi memoris kiel lin oni nomis kiel ĉefdelegito de UEA. Mi ne bone scias kiel oni delegas, precipe tiuj homoj, kiuj starigas sin for de la Movado.

Cetere, ni trovis ke Mukunda Pathik estas observant de Komitato de UEA (vidu paĝo 20 de la jarlibro)! Mi estas individua membro de UEA ekde (eble) 1992 kaj ĝojas esti parto de tiu honorinda mondasocio. Kaj samtempe mi estas ankaŭ faka delegito; mi respondas al tiuj leteroj ktp kiuj scivolemas pri ĵurnalismo, insturado kaj turismo de Nepalo. Mi unue volu scii signfon de Ovesrvanto de Komitato de UEA. Ĉu li ovesrvas la UEAn de nepala flanko? Aŭ ĉu li observas nepalan movadon de UEA flanko? Mi ne scias kiu kiom proksimiĝas kun la UEA sed mi povas klare diri kiu kiom estas proksima al la Esperanto-movado de Nepalo (aŭ, de NEspA). Do, tiukaze, tiu persono, kiu venas al la asocio nur dum du aŭ tri foje en la jaro ne povas observi nian movadon. Kaj, tute interese, kiu nomis lin? Ne okazis tian decidon en NEspA (du vicprezidantoj kaj ĝenerala sekreatrio diris) kaj ĉu iu ajn povas nomi sin? Kial mi ne povas nomi min? Ĉu devas esti ĉefdelegito? Aŭ iu ajn inter 100 membroj de NEspA al UEA?

Ni poste decidis ke ni invitos al S-ro Pathik kaj demandis kiel li estis nomita por tiu posteno.

Post oni esploris taŭgan lokon por okazigi la venonta IHR. Estis propono okazigi ĉifoje ĉirkaŭ la montetoj de Katmando-Valo. Poste venis propono ke ĝi denove okazu ĉirkaŭ Pokhara, simile al la vojo de la unua IHR. Mi ne staris kontraŭ io. Mi nur bondeziris.
=

Nature, mi volis scii kiel oni fariĝas orvbervantoj de Komitato de UEA. Mi skribis al iu konatulo persone. jen venis la respondo (mi petas pardonon, mi eligis lian nomon kaj nomon de lia asocio):

"Por tiuj landaj asocioj kiuj havas membraron malpli ol cent (100) personojn (anojn) la asocio rajtas havi óbservanton' ene de la komitato. La observanto rajtas partopreni libere en la kunsidoj de la komitato. Li/shi povas kontribui al diskutoj, egalrajte esprimi ideojn ( kvazau ordinara 'komitatano A, komitatano B , au komitatano C.) kaj dum traktado pri chiuj la temoj lauplache povas kontribui. Do tiu signifas la vocho povos audighi. Tamen, kaj jen la diferenco , observanto ne povas voĉdoni pri farotaj decidoj. Landa Asocio elektas la personon kiu prenos la rolon. Nia kaze la estraro de [nia asocio] decidis pri kiu reprezentos nin en UK kaj en la kunsidoj de la komitato.

UEA akceptos de landa asocio ( kiu ja pagis la kotizon) la observanton. Do la landa asocio sciigas al UEA - jen ni (por tri jara periodo) proponas la observanton s-ron aŭ s-inon Ikson. Subskribo de funkciulo de la asocio - kaj deklaro de la observanto mem - ke mi akceptas servi en tiu rolo por la tri jara periodo kun persona subskribo estas necesaj.

UEA Centra Oficejo ( pere de Osmo Buller) ja sendis antau pli malpli ses monatoj formularon al [nia asocio].
 La plenumita kaj subskribita unu paĝa formularo devas esti sendita (per ordinara poshto) al UEA por ke ĝi estu definitiva kaj oficiala.
Landa Asocio devas ankaŭ certigi ke la kotizo ( por filiigitaj membroj) estas pagata. Kondiĉe ke oni faras tion UEA bonvenigos la observanton (alivorte landa reprezentanto) en la komitaton. Se tiu aprobita 'observanto' eventuale ne ĉeestos la komitat-kunsidon (dum UKo) eblas ke li/ŝi nomos iun anstataŭanton.

Mi supozas ke volonte UEA (direktoro Osmo Buller) sendos al vi en Katmando formularon por la celo. Mi eble povus trovi che mi kopion de tia formularo.  La observanto devas jam havi anecon en UEA dum iuj (kelkaj) jaroj lastatempe kaj li/ŝi prefere estu preta almenaŭ dum tri jaroj plenumi la rolon. Sed ofte okazas ke alia persono (anstataŭanto) efektive cheestas en iu kongreso. Ne ĉiam en la pasintaj jaroj [mia lando] por UKo havis ĉeestanton.

La membraro de Nepala Esperanto-Asocio havas pli ol cent membroj, chu? Kiam landa asocio havas pli ol cent anojn, tiam la landa asocio havos plenrajtan komitatanon. (kaj tiu komitatano posedos vochdonan rajton)
Per interreto komitatanoj (inkluzive de observantoj) ricevas raportojn , sciigojn kaj avizojn - kaj ofte oni diskutas kvazau en diskutrondo (forumo)."

Mi tute ne povas kompreni kial tiaj frauxdajxoj okazas nur en nia asocio. Evendinte, iu grava persono de la asocio helpis lin. Kaj kiu li/sxi povas esti. Kial li/sxi ne devis ecx informi ke li/sxi fartas tion? Kial nur sekrete? Mi estas laca.......


No comments: