2009/12/30

Felicxan novan jaron 2010 !


Kara gesamideanoj,
Saluton el Nepalo.
Mi deziras al vi felicxan, sanan, sukcesan kaj amoplenan novan jaron 2010. Estu la laro pli prospera, laboerema jaro. Kaj, via ago de Esperanto-movado estu pli vigla.

Sincere,
Razen Manandhar

2009/12/15

Zamenhoftago celebrita en Nepalo
Ni hodiaŭ celebris la naskiĝtagon de D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhofo, la kreinto de Esperanto. Estas lia 150a naskiĝtago, fakte, en Katmando.

Por tio, ni, la membroj de Esperanto-Klubo de Katmando (EKKo), matene iris al Suajambhu, la montento apud Katmando, kie troviĝas sanktejo "stupao" budhisma.
Ni estis ses : Mi, Anil, Navindra, Kailash, Rina kaj Sharmila. Ni bruligis butelampojn omaĝe al la Budho kaj preĝis ke nia laboro por Esperanto-movado estus fukcesa dum venonta jaro. Ni tiel celebris la 150an naskiĝtagon de Zamenhofo.

La sanktejo estas nun renoviganta. Kaj ĝi estas unu el la zonoj kiuj farigas Katmandon kiel Monda Heredaĵo de UNESKO. Homoj kredas ke tiu ĉi sanktejo estis kreita antaŭ miloj da jaroj, antaŭ ol al kreo de Katmando-Valo. Tiam, la valo estis granda lago kaj estis la monteto sur kie floris lotuso de la Budho.

Ni samtempe decidis ke hodiaŭ (la 15a de decembro) estu ankaŭ naskiĝtago de EKKo.

Poste ni promesis la sanktejon kun la verda standardo kaj fine fotis sin. Kolumboj flugis kiam ni promenis ĉirkaŭe.

Aperis reklamo de EKKo pri la naskiĝtago de Zamenhofo en la loka ĵurnalo "Sandhya Times" hodiaŭ.

Kaj, vespere, ni celebris la tagon ĉe la oficejo de NEspA. Mi iris je la 5.00a vespere kun Navindra, Anil kaj Kailash. Estis tie Bhart, Poshraj, Philip, Subhas, Hareram kaj alia junulo. Estis mallume. Bharat parolis pri lia tezo kaj Philip parolis pri ideo de Esperanto. Mi legis poemon de William Blake, tradukita en Esperanto. Mi montris al ili la anoncon pri Zamenhoftago.

Ni provis kanti la himnon sed ne povis cxar tiam ni ne povis trovi la kopion de gxi.

Mi tre bedaŭras ke homoj en Nepalo nuntempe ne volas partopreni en Espernto-aranĝoj. Ĉi jara Zamenhoftago en Nepala Esperanto-Asocio ja estis vere pala.

Oni ofte diras en internaciaj forumoj ke la Esperanto-movado estas tre viglas en Nepalo. Mia demando: kie mi vidu tiun viglecon? Nur dum senpagaj manĝado? Ĉu ili estas esperantistoj kiuj venas al la asocio nur tiam kiam oni donas senpagajn manĝaĵojn? Mi memoras multajn vizaĝojn tiajn. Ĉu tio estas vere movado?

Zamenhoftago esta la plej grava tago por ĉiuj esperanstistoj. Ili memoras ke kreinton, legas, aŭkustas pri lia vivo. Kaj ankaŭ legas ion en Esperanto kaj promesas ke li aŭ ŝi laboros dum la jaro por la Esperanto-movado. Sed, mi vidis ke nur estis ses homoj en la oficejo de NEspA ĉi jare. Nur ses!!!

La estrara komitato mem havas 11 membrojn. Mi memoras, ke ili estis tre feliĉa kiam oni anoncis iliajn nomojn kiel estraranoj. Sed nur du inter ili povis veni por danki al d-ro Zamenhof pro lia mirinda kreo de la lingvo. Kaj ankaŭ ne troviĝis memroj de pasintaj estraraj komitatoj, aŭ almenaŭ prezidantoj. Kaj aparte, tri geesperantistoj vizitis al Bjalistoko por partoreni en la UK ĉi jare. Eĉ ili ne venis. Ĉu ili jam forgesis ke multaj homoj helpis ilin partopreni kaj loĝi en tiu mutekosta urbo? Eĉ tiu persono ne venis kiu postilis postenon de nepala ano de KAEM, kaj kiu skribis ke jam 600 homoj lernis Esperanton en Nepalo. Do, kie estas la esperanto-movado en Nepalo?

Estas tre bedarŭinda parto de la movado en Nepalo ke oni venas al asocio nur por serĉi eblecon vojaĝi senpage per Esperanto, aŭ por trovi alian profiton, sed neniu serioze pensas pri la fundamentoj de Esperanto. De dekoj da jaroj oni restas komencantoj kaj tiuj pli laŭte balbutas kiam venas eksterlandanoj riĉaj. Ho dio!

2009/12/10

Tago de Homaj Rajtoj

Hodiaŭ estas Tago de Homaj Rajtoj. Oni montris intereson pri la malplibonĝanta situacio de homaj rajtoj en Katmando. Estis kelkdek programoj hodiaŭ eble. Mi esti en unu el tio.
Ĉu oni parolas pri homaj rajtoj ĉi tie? Mi dubas. Ĉar ni vivas en tiu lando kiel policanino estis seksatakita de kunlaborantaj policanoj grupe(kaj la policanoj estis liberigitaj), ĵurnalistino estis atakita surstrate, virino estis bruligita de sia edzo, virino estis vendita de pseudo-amanto, homoj mortas pro manko de manĝaĵoj kaj centoj da homoj lasas landon ĉar ili ne povas vivi tie ĉi kaj serĉas laboron en aliaj landoj. Oh… estas longa rakonto de bedaŭrindaĵoj. Kaj, aliflanke, politikistoj ĝuas monon akiritan per korupto. Hieraŭ estis tago kontarŭ korupto. Kaj celebrado de tiuj sanktaj tagoj en Nepalo estas kvazaŭ satiro. Miloj da homoj mortas en Nepalo ĉar ili ne havas laboron kaj mankas mono por aĉeti rizon (aŭ eĉ ne aĉeteblas) kaj unu el nia ministrino vojaĝis al Singapuro kaj elspezis pli ol 100,000 rupioj (1,352 USD) tage. Eble vi scias ke pli ol duono de nepalanoj gajnas malpli ol 1 USD tage. Imagu!
Jes, almenaŭ malgranda grupo da homoj eklernas ke baldaŭ venos ĥaosaj tagoj (ĝi nun mem estas sufiĉe ĥaosa). Kelkaj politikistoj jam esprimas ke nuna Konstitucia Asembleo ne finverkos konstitucion kaj la prezidanto subite fariĝos autoritatoro. Multaj politikistoj simple ne volas okazigi baloton ĉar ili scias ke ili jam fariĝis tiom fifamaj ke ili ne venkos ĝin dum venonta fojo.
***
Hodiaŭ okazis filmfestivalo pri montoj en Katmando, nome, "The 7th Kathmandu International Mountain Film Festival 2007". Venis multaj filmoj aŭ filmetoj el diversaj landoj por surekraniĝi. Mi ĝuis la svisan filmon pri ilia malsukesa grimpado al Monto Manaslu. Do? Mi iam legis ke ekzistas Esperanto-grupo de montgrimpantoj. Eble estos interesa labori kun ili, kvankam mi mem ne estas grimpanto.
***
Cetere okazas Internacia konfernco pri mondvarmiĝo en Dana urbo de Kopenhageno (Mi ne jam scias ĉu li devis gastigi iun esperantiston el Nepalo tiuokaze). Mi jam diris kiom malriĉas Nepalo, kaj vidu pli ol 600 homoj el tiu ĉi lando jam vojaĝis tien, por partorepni. Krom kelkaj, ĉiuj neniam antaŭe eĉ parolis pri etoso kaj mondvarmiĝo, kaj kiam ili vidis eblecon vojaĝi senpage, je kotizo de takso-pagantoj, ili portis maskon de etoso-amantoj kaj tuj flugis. Mi opinias ke ili devas veni al Nepala Esepranto-Asocio. Oh, mi legis ke putinoj en Danio ofertas senpagan sekson al la partoprenantoj, mi ne scias kiom da nepalanoj sukcesos ricevi tion kaj kiom revenos kun Aidoso aŭ similaj malsanoj.

2009/12/07

2009/12/05

Okazis jara kunveno de Nepala Esperanto-AsocioOkazis jara kunveno de Nepala Esperanto-Asocio hodiaŭ. La venejo estis la tejo-vendejo de la virina lernejo "Kanya School" ĉe Dilli Bazar en Katmando. Estis en tute 38 homoj.

Kiel ĉiam, multa el ili estis tiuj kiuj videblas nur unufoje en jaro. Ankaŭ Mukundo venis malfrue, li diris ke li estis tre okupita.

Ĝenerala Sekretario presentis la jaran raporton kaj kasisto prezentis la kasraporton. La ĝenerala sekretairo konfesis, " La estraro de NEspA ne sukceis fari pli. Kvankam ni decidis multon en la protokolo, pro la diversaj kialoj ni ne povais plenumigi la planon." Li ankaŭ diris ke Kaj la kasisto presentis bilancon de Rupioj 1,185,845 (USD 16,024).

Himlal, Poshraj kaj Indu rakontetis pri iliaj spertoj en la UK en Bjalistoko.

Venis donacoj (belaj globo-krajonoj) el Koreio. Multaj el ni ricevis tion. Dankon al la sendinto.

Mi raportetis pri mia instruado en "School of Creative Communications" kaj diris ke la nova klubo de la gelernantoj jam okazigis santendaron en Balambu kaj alia estas okazonta en Dhading.

Indu diris ke ŝi ne plu volas estis KAEMano kaj do petis proponon de kandidatoj. Mukundo donis lian nomon kaj ankaŭ mi. Oni petis al ni ke ni interkonsentiĝu. Sed kaj neniu inter ni faris tion. Do, voĉdono estis okazonta kaj do, mi diris ke se devas okazi voĉdono, mi volonte donacos tiun postenon al Mukundo. Li venis al mi por danki. Mi multe esperas ke venonta KAEMano donos al ni daŭran inforomon kaj ne okazu denove tiel ke mi devos peti informon rekte al KAEM-prezidanto, eĉ pri nepalaj aferoj. Oni simple ne rajtas kaŝi veron. Samtempe, mi devas vidi ĉu li laboros kiel eksprezidanto de NEspA aŭ direktoro de Nepala Esperanto-Lernejo.

Navinlal denove protestis ke ni ne havu du poŝtkestojn (tion li faris antaŭ unu jaro, kaj la estrarao konsentis sen oni simple ne faris tion) kaj malsukcesis. Mi preferis estis silenta hodiaŭ sed devis ion diri. Ankaŭ venis demando pri invitilo de Japana Esperanto-Asocio al NEspA. MI diris ke kaŝi invitilojn estas kutimo de NEspA ekde 1994 kaj kiam ni vidis ke iu ne kontata neesperantisto jam vojaxis al Koreio kaj neniu scias ĉu li revenis aŭ ne kaj oni simple ne respondecas pri la invitilo de Japanio, tio estas suspektinda. La ĝenerala sekretario rekte diris ke ni ne plu parolu pri tio.

Dume, miaj gelernintoj aliĝis al NEspA. Strange, ili pagis membro-kotizon kaj ricevis kvitancon, sed la prezidanto agnoskos ilian membrecon poste.

= =

De la kunvenejo, mi kaj miaj gelernantoj iris al la loko kie la ministro de informado Shakar Pokhrel donis unua-taga ŝtampon al la poŝtmarko kun la portreto de fama nepala artisto "Tej Bahadur Chitrakar". Li naskitĝis en la jaro 1898 kaj forpasis 1971. Li estis unu el tiuj artistoj kiuj enkondukis modernan pentrarton al nepala tradicia arto teĥniko. Nepala registaro malofte honoras artistojn.

2009/12/01

Pri Jara Kongreso de NEspA

Mi subite trovis retmesagxon de la gxenerala sekretario de NEspA Bhart Ghimire. Li invitis min al la jara kongreso, kiu okazos la 5an de decembro. Bonega afero, cxiel.

La estraranoj scias ke ni havas statuon kaj ni havas jenan regulon:
"15.por voki la jara kongreso aux speciala kunveno, speciala kunveno,almenaux antaux du semajnoj la skribita informo  sendos al membroj."

Do, restas nur kvar tagoj kaj jen venis la invitilo. Cxu ni prenu gxin kiel kontrauxstatua ago de nia gxenerala sekretario aux simple, blinde sekvu cxion kio okazas en nia amata asocio?

Mi tamen iros al la kunvenokaj ankaux petos al miaj lernintoj parotpreni kaj aligxi al gxi. Kaj mi multe esperas ke aperos la raporto de la gxenerala sekretario de pasinta jaro, kiun li forgesis prezenti dum jara kongreso antaux pli ol unu jaro.

Deziras al cxiuj sukcesan kongreson.
--
Razen Manandhar