2009/04/03

Seminario pri retpaĝo


==
Seminario pri retpagxo

MS Nepal, Anne Mette kaj Jacob okazigis etan seminarion pri farado de hejmpaĝo per googlesites. Estis fakte organizado ankaŭ por amikoj de MS Nepal el Rupandehi sed ili ne povis alveni pro striko kaj ni ses el Nepala Esperanto-Asocio estis : Razen Manandhar, Nawaraj Budha, Barat Ghimire, Indu Thapliya, Kanchan Mishra kaj Ajit Joshi. Ĝi do estis tute esperanta seminario kaj ni koncentriĝis nur pri la hejmpaĝo de NEspA.

Estas pli malpli facila metodo uzi googlesites por fari la hempaĝon. Estias pli malpli aŭtomata: Ni nur devas sekvi la proceson. Tamen estas tempo-postulanta. Du du tagoj, ni povas fari ĉirkaŭ dek paĝojn. Mi povas desegni ĝian kapon, post longa laborado, balbutanta. Mi tamen ne povas doni la verdan stelon al ĝi. Mi post unu semajno denove laboros sur la emblemo mi havas kaj petos al iu profesia grafik-desegnisto por pli beligi ĝin.

Mi multe esperas ke materialo en ĝi abundiĝos. Sed mi timas kio okazas se ni ne sukcesus renovigi ĝin aŭ ĝisdatigi ĝin? Alia demando, kio okazos se ni metus informojn nur pri nia intereso kaj forgesus pri aliaj aferoj, pri kiuj eble vizitantoj interesiĝas sed ni ne povas doni? Trie, kio okazos se ni nur volus redakti aferojn skribitajn de amikoj kaj mem ne metus ion ajn? Lasu la demandojn. Ni unue laboru por la Nepala Esperanto-Asocio, nia kara asocio.

Vi povas trovi ĝin ĉe www.esperanto.org.np

La hejmpaĝon nun posedas Jacob kaj Barat. Aliaj kvin estas kunlaborantoj. Barat diris ke li diskutos pri la enhavo en la kunveno de NEspA. Mi esperas ke ĉio iros bone. Kiam mi ekprezidis la asocion, mi ankaŭ komencis labori sur ĝi sed mi ne povis eldoni ĝin, ĉar mankis mono al la tiama kasisto ne havis rajton posedi monon de NEspA.

1 comment:

Vento said...

la korekta adreso estas wwww.esperanto.org.np. Nun la cxenero ne funkcas.
Mi povas denove vidi finnaj vortoj ;-)

"188 päivää tapahtumaan
11a jara kongreso"