2006/02/22

LA 6-A INTERNACIA HIMALAJA RENKONTIGXO

(26-a de februaro – 10-a de marto 2006)

Organizo de
               NEPALA ESPERANTO – ASOCIO
                         Kathmandu, Nepal

La Nepala Esperanto- Asocio gxojas anonci la sesan dektritagan Internacian Himalajn Renkontigxon organizitan por konigi sian landon al alialandaj Estoj. Apenaux ekzistas iiu landon  en la mondo kiu povus rangi samnivele kun nepalo relate naturan, etnana kaj kulturan diversecon. Partoprenante la
Renkontigxon, vi havos la sxancon formi vian propran bildon de la landoj kaj samtempe konatigxi kun lokaj kaj alilokaj  E-stoj, kiuj partoprenos la samajn programerojn.

Vi pasigxos al unuajn kaj lastajn tagojn de la Renkontigxo en la Kathmando valo , kie situas la cxefurbo de Nepalo. Gxian ricxan kulturan  Pasintecon atestas la tiaj historiaj distriktojkaj monumentoj, notende tiuj de la plej
grandaj urboj, Kathmando, Patano, kaj Bhaktapuro. Tie vi povas vidi kiel nevaroj kaj tamangoj, la originoj etnoj de la valo, restasfidelaj al siaj jarcentoj tradicioj malgraux la multflanka modernigxo de la valo.

La cxefa parto de la Renkontigxo estos unu vojagxo al alia granda valo de Nepalo, Pokhara , situanta okcidente de kathmando je 200 kilometroj. Survoje vi haltos por fari rajdon flose sur la Trisuli rivero. Pokhara, samkiel
Kathmnado, situas en tiel nomata meza regiono de la lando, sude kelkdekajn kilometrojn de la himalaya montaro, kaj de gxi vi povos gxui fabelan panoramon de la Dhaulagiri, Annapurna kaj Manaslu montaroj. La pinto de
machhapuchhre('la fisvesto') majeste dominas la scenon.

De la pokhara valo vi flugas gxis Gxomsom(2713m) kaj entreprenos kvartagan rondpiedvojagxon tra Kagbeni al Muktinath (3,798m), dum kiu vi havigos al vi, krom eble kelkajn dolorantajn muskolojn, ankaux bonan ideon pri la vilagxo vivo , tiel kiel la plimulto de la popolo gxin spertas tagtage, vi ankaux gxuos majestajn, vidajxojn de la himalaya montareroj de Annapurna, Nilgiri kaj la foton de fama himalaya river, kaligandaki. La impona templo de Muktinath estas respektata de ambaux Budhanoj kaj Hinduoj.la regiono cxirkaux Muktinath estas himalaya dezerto kaj tie vi povos observi la vivon de diversaj etnoj popoloj, ekzemple thakalioj, tibetanoj kaj gurungoj.

Dum via restado, vi logxos en bonkvalitaj hoteloj. Cxiuj mangxokostoj kaj aliaj kostoj en Nepalo estas inkluzivitaj en la aligxkotizo sed ne ampleksas asekuron. La kotizo estis kalkulita por kovri kostojn, ne por gajni monon.

Similaj turismaj servoj kutime kostas preskaux 150 usonajn dolarojn tage.

                                    Aligxilo al
La 6-A Internacia Himalaya Renkontigxo 2006
      (26-a februaro – 10-a de marto 2006)

Familia nomo: S-ro/S-ino/F-ino
Persona nomo:
Adreso:
Lando:
Telefono(kun kodo):
Fakso(kun kodo):
Retadreso:
Profesio/fako:                                              Agxo:
Sxatokupo:
Vegetarano: jes/ne                                  Fumanto: jes/ne
Mi volas logxi kun:
                (bonuvolu tajpi skribi preslitere. Laubezone encirkligu la koncernan vorton.)

jen mi aligxas laux kondicxoj presitaj sube sur tiu cxi flanko. Mi sendas tion cxi aligxon kaj samtempe pagas kotizon laux kotizatabelo al la
bankokonto de la IHR komitato:


Bankokonto: Nepal Esperanto sangh (Renkontigxo), 550-74775-6, Saving Account, Neapl bank Limited, New Road , Kathmandu, Nepal.

Mi legas, komprenas, kaj akceptas la kondicxojn sur tiu cxi aligxilo
Subskribo:
Dato:


                                  LA  PROGRAMO
26-a de februaro: Bonvenigo kaj enhoteligxo
27-a de februaro: Vizito al vidindajxoj de Kathmando kaj Patano
28-de februaro: duontaga perflosa rajdo kaj poste veturo al Pokhara
1-a de marto: Flugo al Gxomsom kaj piedvojagxo gxis kagbeni
2-a de marto: Piedvojagxo de Kagbeni al Muktinath
3-a de marto: Reveno de muktinath tra Gxomsom gxis Lete
4-a de marto: Piedvojagxo de Marfa gxis Lete
5-a de marto: Piedvojagxo de Lete gxis Tatopani
6-a de marto: Piedvojagxo de Tatopani gxis Galesvara/Beni
7-a de marto: Reveturi al Pokhara per auxtobuso kaj duontaga ekskurso
8-a de marto: Vizito al vidindajxoj de Pasupati, Boudha kaj Bhaktapur,
Iternacia
                     Vespero, kongreso
10-a de marto: Libera tago kaj foriri gxis 7-a IHR 2008.


                            KOTIZTABELO
La kotizoj varias depende de la logxlando de aligxanto laux la jena grupigo:
A: Cxiuj landoj escepte de tiuj menciitaj cxi –sekve sub B.
B: Bulgario, Cxinio, Slovakio, Hungario, eks- Jugoslavaj landoj , Rumanio,
Pollando, eks-soventuniaj landoj, cxiuj landoj de Azio(escepte de Israelo,
Japanio kaj la Korea Respubliko), Afriko kaj Latina Ameriko. Kotizoj sube
estas en usonoj dolaroj kaj por unu persono:
Kotizo          gxis 30.9.2005          ekde 1.10.2005          ekde 1.1.2006
A:                      650                     700
        750
B:                      600                     650
        700

La menciita kotizo validas por dulita cxambro kaj se vi deziras unulitan cxambron, bonuvolu aldoni 50 usunojn dolarojn al la gxi. Kotizo inkluzivas mangxadon kaj logxadon dum la tuta
periodo.
Bonuvolu sendi la aligxilon al la 6-a IHR komitato kun samtempe pago. Kiel dato de aligxo validas la alvendato de la plena pago.

                          La adreso de 6-a IHR komitato

                     Nepala Esperanto-Asocio
                G.P.O. Box 8974, CPC 102, Kathmandu, Nepal.
                   Retadreso: esperanto@wlink.com.np

No comments: