2005/01/22

ESPERANTO ESTAS TIA

Estimataj,
Saluton. Mi finverkis Esperanto-kanton hodiau. Tio estas speciala
donaco de Nepalo por partoprenantoj de la 4a Azia Kongreso de
Esperanto.


Mi verkis ĝis lau fama melodio de iu loka kanto el kino antau semajne
kaj mi petis sugestojn de kelke da geesperantistoj por pli bonigi
g'in. Kaj kun eta ŝanĝo, mi praktikis g'in kun gejunuloj ĉe la LKK
Oficiejo. Nun, mi estas kontenta.


Jen la kanto:


ESPERANTO ESTAS GAJA


Diris mia amiko de troviĝas tia lingvo
Kunigas g'i la homojn de maro ĝis montaro
Esperanto estas gaja.


Facile lernebla, kreita logike
Lerninte ĝin vi iĝas mondano senbara
Esperanto estas gaja.


De Eŭropo ĝis Azio, ĝi flugas tra la mondo
Diskriminaci' lingva baldaŭ malaperos
Eseprato estas gaja.
*****************************************************


Mi jam tradukis du kantojn dum la unua Internacia Himalaja renkontiĝo
kaj ilin kantis samideano Kabindra Shakya eble je 1995. Sed mi ne
povis kantigi lokajn esperantistojn tiam kaj poste mi perdis la
kopiojn. Nun, mi esperas ke ĝi estos la unua Esperanto-kanto de
Nepalo.


Mi dankas al S-ro Corsetti, S-ino Reisel, S-ro Hori kaj aliaj kiuj
legis gin kaj sendis al mi sugestojn kaj kurag'igojn. Kaj ankau mi
estas dankema al lokaj geesperantistoj kiu helpis min kantante.


Mi petas al partoprenontoj sin pretigi por kun kanti g'in dum la Azia Kongreso.


Sincere,
Razeno 
[estis mia malferma letero al membroj de nepalesperanto@yahoogroups.com]